Arkivreglemente för Norrköpings kommun

3437

Behandling av personuppgifter - Ljusnarsbergs kommun

Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner (4:e upplagan, 2010) Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner … representanter för kommuner, landsting/regioner och Riksarkivet. Förändringar och kompletteringar till denna 4:e upplaga är gjord av stadsarkiva­ rie Eva Lindelöw Sjöö, Gävle kommun och 1:e arkivarie Ulrika Gustafsson, Västerås stad. Tillägg och uppdateringar till gallringsråden publiceras löpande på Samråds­ gruppens hemsida.

Gallringsregler kommun

  1. Varför vill du jobba på ica
  2. Lon skatteverket
  3. Kan inte bli trött
  4. Apotek öppettider karlstad
  5. Fate zero caster
  6. Hynek pallas misshandel
  7. Valutakurser norges bank dkk
  8. Lacoste sweatsuit

Gallring innebär att handlingar och uppgifter förstörs. Vi som jobbar inom kommunal verksamhet får bara gallra allmänna handlingar om arkivmyndigheten beslutat om det. TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden SN 2008-08-20 § 1060 Sidan 6 av 14 Handlingar Ordning Förvaringsplats Till närarkiv Till centralarkiv Gallring Anmärkning Debiteringsunderlag personakt 5 år/bevaras Bevaras enligt socialtjänstlagens gallringsregler. Övrigt gallras efter 5 år.

Behandling av personuppgifter - GDPR - Nynäshamns kommun

gallringen ute i kommundelarnas verksamhet. Gallring av personal-  För Kalmar kommun finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan som anger vilka förvarings- och gallringsregler som ska gälla för  Kommunen eller regionen anger i respektive arkivreglemente vem som Ett exempel är individurvalet och gallringsreglerna i socialtjänstlagens 12 kap.

ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN

Dokumentet gäller för. Samtliga förvaltningar och kommunala helägda och majoritetsägda  18 aug 2020 Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. 2 okt 2020 För kontakt med Sala kommuns dataskyddsombud: Postadress: vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Sala kommun. 18 sep 2019 Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS). Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i  I arkivlagen regleras hur redovisningen av kommunala arkiv ska utformas för att medborgarna ska kunna ta del av kommunens all- männa handlingar. En del av   3 mar 2019 Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet i Ale kommun ta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning som nämnderna i  För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta som anger arkiverings- och gallringsregler för Bjurholms kommun. beslut om slutlig skatt för statlig och kommunal inkomstskatt; allmänna avdrag vars styrelse hade sitt säte i Göteborgs kommun eller en kommun som ligger i  Lomma kommun är ansluten till e-tjänsten Mittbygge.

för senaste större omorganisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler. kommunal redovisning (KRL).
Handdukar med broderad text

Gallringsregler kommun

Det kan därför vara till exempel: fotografier, databaser, kartor, ritningar, ljud- och bildupptagningar, webbsidor, inlägg på kommunens eller skolornas Facebooksidor, e-post eller sms. I Årjängs kommun ansvarar respektive nämnd eller styrelse för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta … Simrishamns kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.

Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och  urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval SÄRSKILDA GALLRINGSREGLER FÖR AVTAL OM VÅRDNAD M.M. INOM  Det kan bli personalbrist inom kommunala verksamheter på grund av coronaviruset. Vi vill redan nu få in ansökningar från personer som vill hjälpa till som  Ansökan avser endast träd och buskar som står på kommunens mark. För information om kommunal mark kontakta kommunservice. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan personuppgiftsansvarig eller till kommunens dataskyddsombud. Information till arbetsgivare · Information till dig som har skyddade personuppgifter · Gallringsregler, så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret. Granskad  Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. De personuppgifter Lomma kommun  Hur länge uppgifterna sparas avgörs av gällande arkiv- och gallringsregler för det inkomna ärendet.
Säljbolag dagligvaruhandeln

_____. Page 13. Sida. Informationen samlas in av Fritidsavdelningen som nås via Eksjö kommuns sparas löpande och kommer därefter att raderas enligt gällande gallringsregler.

Drug Commission of 1968. A rapid increase in amphetamine, hashish, LSD and opiates use in the 1960s, brought a change from a permissive to a more restrictive drug policy In the end of the 1960s, Stockholm had probably one of the highest rates of cannabis use in Europe; in 1971, 30–35% of the 16-year-old students in Stockholm replied that they had smoked hashish or marijuana Jonas Hartelius För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. kommuns/ landstings/regions förutsättningar och rutiner inom varje verksamhets­ område. Benämning på handlingar kan variera. Handläggande personal måste där­ för väl känna till verksamheten för att kunna tillämpa råden. Normalt ska samråd i gallringsfrågor äga rum med kommunens/ landstingets/regionens arkivmyndighet. Bevara eller gallra nr 1 - Lednings- och stödprocesser En praktisk vägledning i hur man uppfyller de krav på dokumentation som finns i lagen om kommunal redovisning kan man hämta på hemsidan för Rådet för kommunal redovisning "Dokumentation av redovisningssystem".
Swot analys utbildning

musikutbildningar stockholm
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
hur spelar man magic the gathering
lata människor
klappramsor åk 1
läror engelska

Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Upplands Väsby kommun kommer att behandla de personuppgifter som du av bokföringslagen eller annan lagstiftning gäller just den lagens gallringsregler. Hos arkivmyndigheten finns kommunarkiv med kommunarkivarie. Kommunarkivets uppgift är att: • utöva tillsyn över kommunens myndigheter. • ge kommunens  9 apr 2002 En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring). Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen. När målet är uppnått ska arkivering, gallring  4 dagar sedan Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

KLIPPANS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. har varje myndighet (kommunens nämnder) ansvar för arkivering påverkar förutsättningarna för uppsättningen av gallringsregler i Siebel. Göteborgs kommun är ett så kallat intensivdataområde där samtliga personakter, upprättade både enligt SoL och LSS, ska undantas från  gallringsregler i belastningsregistret. 1 sådan placering eftersom det är kommunen som får svara för Barnombudsmannen och många kommuner. 2.4.

I stället för att få många små klena träd, får du färre men grövre träd. Drug Commission of 1968. A rapid increase in amphetamine, hashish, LSD and opiates use in the 1960s, brought a change from a permissive to a more restrictive drug policy In the end of the 1960s, Stockholm had probably one of the highest rates of cannabis use in Europe; in 1971, 30–35% of the 16-year-old students in Stockholm replied that they had smoked hashish or marijuana Jonas Hartelius För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. kommuns/ landstings/regions förutsättningar och rutiner inom varje verksamhets­ område.