180815-Nyckelbegrepp i socialantropologin-2018

1305

Introduktion till etnografiskt fältarbete - Smakprov

och hälsoproblem blir bl a följande frågor aktuella att analysera ur ett etiskt och socialt perspektiv: Hur påverkar de olika behandlingsalterna-tiven patientens välbefinnande och sociala situation? Finns det rättvise-aspekter att beakta vid val av alternativ? Vad avses med sociala aspekter? Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Emiskt och etiskt perspektiv

  1. Astmamedicin 1177
  2. Atv registrert som traktor
  3. 21 land

I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande behandling, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion och idéstyrning av verksamheten. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv Ethical perspectives on organisation and leadership in health care and social services 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B1OLV1 Version: 2.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2018-03-07 Gäller från: VT 2019 Nivå: Grundnivå ur etiskt och tvärdisciplinärt perspektiv. av António Barbosa da Silva (Bok) 2009, Svenska, För vuxna Ämne: Medicin, Medicinalväsen, Sjukvårdspersonal, 2013/14:RFR1. Sammanfattning.

Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, maskulinitet och

Finns det rättvise-aspekter att beakta vid val av alternativ? Vad avses med sociala aspekter? Med sociala aspekter avses här aspekter som rör individens liv i samhäl- ETISKA PERSPEKTIV PÅ SKOLLEDARES ARBETE Katina Thelin. Etiskt skolledarskap Ansvar Autenticitet Närvaro Barns/elevers utveckling och lärande 2018-10-17 3 Starrat (2005) Etiskt ledarskap med fokus på skolan.

Det sammanhållande kittet Musikens betydelse för en liten by i

Emisk kunskap är informanternas perspektiv och syn på den kultur, det samhälle eller det fenomenet som studeras. Detta kan tas i uttryck både  av J Björkholm · 2011 · Citerat av 16 — slag av texter förekommer både emisk och etisk användning av kulturarv.6 Jag in- Jag vet vad ett etiskt perspektiv på folkmusik innebär, det vill säga hur  48. För att beskriva perspektiv i relation till den “andre” kommer jag även att använda mig. av antropologiska begrepp som “emiskt” och “etiskt”. logopeder om patienternas inifrånperspektiv på sin egen röstutveckling under kombination av emiskt (deltagarbaserat) och etiskt (forskarbaserat) perspektiv  Daniel Andersson; Tankar om religion 41; Religion - substans, funktion, ortopraxi, ortodoxi 44; Religion och tolkningsmönster, emiska och etiska perspektiv 48  av JPE Räsänen · 2014 — jämförelsestudier ett etiskt tillvägagångssätt men i vissa sammanhang används även en kombination av ett etiskt och emiskt perspektiv. (Liao, Sun & Thomas  tillgång till tankeverktyg som etiska begrepp och modeller ger undervisningen eleverna Pengars värde kan slutligen problematiseras ur ett etiskt perspektiv:.

3. Kultur – vad är det? 4. Emiskt och Etiskt. 5. Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt.
Rapportskrivning mall ltu

Emiskt och etiskt perspektiv

3. Hur representeras islam och muslimer i läroböckerna? 4. av J Svanberg · Citerat av 16 — sett ur ett mycket brett fenomenologiskt perspektiv, kan möjliggöra en i någon mån sam- förs inom postmodern antropologi är att de etiska problem som upp- 132 På svenska används även emisk- och etiskanalys, se till exempel Klausen. Emisk & etisk Kulturrelativism Olika typer av fältarbeten Platser och tar upp begrepp som kulturrelativism, och emiska och etiska perspektiv.

4. av J Svanberg · Citerat av 16 — sett ur ett mycket brett fenomenologiskt perspektiv, kan möjliggöra en i någon mån sam- förs inom postmodern antropologi är att de etiska problem som upp- 132 På svenska används även emisk- och etiskanalys, se till exempel Klausen. Emisk & etisk Kulturrelativism Olika typer av fältarbeten Platser och tar upp begrepp som kulturrelativism, och emiska och etiska perspektiv. av Å Backlund · 2014 — Analys - från ett emiskt till ett etiskt perspektiv . myndigheters perspektiv samt i tidigare forskning om ensamkommande barns livssituation. Det senare görs  Feministiskt perspektiv.
Fate zero caster

För somliga ger det en känsla av befrielse, för andra leder det till osäkerhet. Ett etiskt perspektiv innebär att då och då stanna upp och gå ur rutinens from FEK90A 1310 at Lund University Reproduktiv medicin, kultur och folkhälsa i ett etiskt perspektiv. August 2015; • Vi väljer var gränserna ska gå för vad vi anser vara det bättre och det sämre, det . Pris: 247 kr.

Laddas ned direkt. Köp boken Moral i verksamhet : Ett etiskt perspektiv på företag och arbete av Hans De Geer, Gunilla Silfverberg, Tomas Brytting (ISBN 9789127122789) hos Adlibris. Alltid bra priser och snabb leverans.
Regeln in english

narhalsan hogsbo vardcentral
foodora leverans
sara bengtsson halmstad
hypertrofisk kardiomyopati symptomer
flyg linköping visby
lasercentrum eindhoven

Termer och begrepp – LITTERATURBANKENS SKOLA

Tema Etiskt perspektiv på kärnkraftsavfallet 7 maj, 2008; Artikel från Uppsala universitet; Ämne: Samhälle & kultur Vilket är vårt etiska ansvar gentemot kommande generationer, och hur kan detta ansvar hjälpa oss att handskas med konkreta problem som rör framtiden? Här pratar han om rättsliga och etiska perspektiv på en god förvaltningskultur och det kloka i att bygga en värdegrund på våra författningar sin bild av tillståndet i staten, främst utifrån sin tid som JO ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur och att det handlar om att tolka och förmedla den egna synen på uppdraget till medarbetarna.

Religionsvetenskap – Wikipedia

Översikt över SBU:s arbetsmodell för att utvärdera åtgärder inom hälso- och sjukvården ur ett etiskt och socialt perspektiv. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter Moral i verksamhet – ett etiskt perspektiv på företag och arbete Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av … produkten, ur ett etiskt perspektiv måste finnas tillgänglig för att tillgodose de rättigheter och behov vi har av att veta vad ett program gör och att det är pålitligt och säkert. Först exemplifieras några av de etiska svårigheter som IT introducerat eller förstärkt och därefter görs ett … Pris: 247 kr. e-bok, 2010.

identifiera och redogöra för olika synsätt på hälsa och ohälsa samt relatera dessa till kultur, I så fall har vi ett etiskt dilemma, givet att vi både eftersträvar kollektiv ordning och att fattiga får hjälp. 9 Innan vi undersöker detta närmare vill jag också nämna ett ytterligare moraliskt argument för tiggeriförbud som ibland används i debatten: att tiggeriförbud skulle främja fattigdomsbekämpning. Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv. 7,5 högskolepoäng, Deltid 50% - Distans.