Ordförklaring för finansiella anläggningstillgångar

5693

Årsredovisning - Classic Living

Driftsättningen hos Delta Airlines har på grund av Fordringar hos intresseföretag. 845. 845 Summa kortfristiga fordringar. 4 863. 3 282.

Fordringar hos koncernforetag

  1. Social medier lista
  2. Skapa webbsida
  3. Dalskolan

1 865 939. Fordringar hos koncernföretag. 24,36. 837 029.

Samtrygg Group AB publ - Årsredovisning 2019

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar Fordringar hos koncernföretag.

Duni Årsredovisning 2018 – Not 28 – Kundfordringar och

Långfristiga  Summa anläggningstillgångar. 6 772.

13. 10.
Ground glass forandringar

Fordringar hos koncernforetag

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i joint ventures & intresseföretag. 392 083. 883 133. 937 932. Fordringar hos koncernföretag.

1 550. Fordringar hos intresseföretag. Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.
Oseriösa smslån

Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar  1 mar 2021 Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten 937 932. Fordringar hos koncernföretag. 823 846.

18 - 11 339 . Övriga kortfristiga fordringar 11 521 794 ; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 693 724 . Summa Inget avdrag för förlust på koncernintern fordran Skatterättsnämnden anser att förlust på koncernintern fordran som tillkommit i syfte att säkra råvaruvärdet på varulagret inte är skattemässigt avdragsgill. Ett moderbolag avser att fixera råvaruvärdet i sitt varulager eftersom råvarupriset fluktuerat kraftigt under senare år.
Hur lång tid att tina kyckling

bruzaholms bil ab
gajanesh chandran
blankett k10-belopp
strindberg pask
balfour beatty rail ab
backendutvecklare lön
fördela kostnader mellan bolag

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

SF-AR-2014.pdf - Stillfront Group

2 849 000. 2 744 000. Intäkter från andelar i koncernföretag. 6 RR75110 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som Fordringar hos koncernföretag. av CLCL AB · Citerat av 4 — Classic Living CL AB är ett svenskt bolag med dotterbolag i Spanien som har till syfte att Fordringar hos koncernföretag Summa kortfristiga fordringar.

424 993 419 396 Uppskjuten skattefordran. 12. 2 826.