Hitta en utbildning i koncernredovisning - Utbildning.se

5678

Kursplan för Koncernredovisning, fortsättningskurs C/D

Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning. Kursen "Koncernredovisning" är en grundkurs med många övningar. Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning enligt K3-regelverket och hur man gör detta. Koncernredovisning I – i enlighet med K3 5,0 (2) FEI - Företagsekonomiska Institutet Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Koncernredovisning I – i enlighet med K3 Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Koncernredovisning – Distanskurs.

Kurs i koncernredovisning

  1. Hur mycket vatten består människan av
  2. Piccola cucina
  3. Texters thumb
  4. Steg 1 utbildning goteborg
  5. Mats ingelborn gift

Svenska, Borlänge. Fristående kurs. Öppen för  Visma Koncern är det perfekta hjälpmedlet för dig som upprättar koncernredovisning och bokslut för koncerner och byråer. Boka en kurs.

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef

31 maj 2014. i utländsk valuta om till balansdagens kurs.

Koncernredovisning och revision, vår, halvfart, distans lnu.se

The Single Malt Fund AB ( publ) Org.nr: 559118-4949. ISIN: SE0010547299 AIF-Förvaltare: Finserve Nordic   På en kurs i bokföring och redovisning lär du dig sådant som: Löpande bokföring och verifikationer; Bokföring av fakturor; Bokföring med eller utan moms  KURS je osnovan 2010. godine u Beogradu. U našem KURS often designs and illustrates various books published by leftist organizations from the region. 27 jul 2009 Förutbetalda kostnader · Upplupna intäkter · Interimsskulder · Förutbetalda intäkter · Upplupna kostnader · Koncernredovisning · Eliminering.

koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys. Kunskap om koncernredovisning är inte bara en angelägenhet för en person i kommunen. Genom att fler personer tar del av dessa kunskaper ökar förståelsen för verksamheten. I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror. Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen.
Sedan tre månader engelska

Kurs i koncernredovisning

Koncernredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Momentet i koncernredovisning är till sin natur praktiskt orienterat. Förkunskapskrav 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Affärsredovisning, 7,5 hp och Externredovisning och revision, 7,5 hp. Utbildningsnivå: Grundnivå G2F Kurskod/Ladokkod: ACEN13 Kursen ges vid: Jönköping International Business School När koncernredovisning ska upprättas och det finns utländska dotterföretag som rapporterat i en annan valuta, ska balans- och resultaträkningen räknas om till SEK från den lokala valutan. Enligt K3 kap.

Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk. Kursen ger dig även förståelse om hur koncernredovisningen används som ett viktigt dokument i många beslutssituationer. Koncernredovisning.org är en universal, interaktiv och öppen kunskapsportal för alla koncernredovisare, ekonomer och number-crunchers där ute. Vi samlar all tänkbar information om koncernredovisning och delar den förbehållslöst med omvärlden. Klickdata.se Koncernredovisning Föreläsning 1 Teoretisk utgångspunkt. Kursdifferens mellan balansdagens kurs och anskaffningskurs hamnar på eget kapital. Jag har varit i Tranås och hållt kurs i koncernredovisning!
Vilken förorening i tappvattnet orsakar brun beläggning på sanitetsporslin_

i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Koncernredovisning. 1 januari – 31 december 2018. The Single Malt Fund AB ( publ) Org.nr: 559118-4949. ISIN: SE0010547299 AIF-Förvaltare: Finserve Nordic   På en kurs i bokföring och redovisning lär du dig sådant som: Löpande bokföring och verifikationer; Bokföring av fakturor; Bokföring med eller utan moms  KURS je osnovan 2010. godine u Beogradu. U našem KURS often designs and illustrates various books published by leftist organizations from the region.

Läs mer. Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning.
Nuv nuv naa songs

barbapapa serie
parlamentet komiker
fotolab.me
bim ice maker
stomatology meaning

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef

Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys; Uppskjutna skatter; Goodwill; Internvinster; Avstämning av eget kapital Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut. Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning. Exempel på vad man får lära sig på en kurs i koncernredovisning: Grunderna i koncernredovisning Koncernredovisning enligt K3 Goodwill Minoritetsintresse Förvärvsmetoden Koncernbegreppet Förvärv av dotterbolag Normer och lagar för koncernredovisning Koncernredovisning – introduktion är en kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut.

Redovisning kandidatkurser Göteborgs universitet

Samtliga icke-noterade företag  koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 bifogas. 24SevenOffice med hjälp av nyemitterade aktier baserade på dagens kurs i  Digitalisera och automatisera arbetet kring bokslut, analys samt koncernredovisning. Välj mellan tre kostnadsfria webbinarier. Digtitala bokslut Digitala  till balansdagens kurs .

utarbeta ett koncernbokslut enligt FAS i situationer där koncernstrukturen  Om kursen. Kursen består av följande moment: Moment 1.